€ 100 miljoen subsidie voor verbeteren ventilatie op scholen

Normal pexels jess bailey designs 730750

De subsidieregeling voor ventilatie op scholen (SUVIS) is gepubliceerd in de Staatscourant. Met deze regeling stelt het Rijk € 100 miljoen beschikbaar voor het verbeteren van de ventilatie in schoolgebouwen. Dit bedrag maakt deel uit van de € 360 miljoen die minister Slob eerder ter beschikking stelde.

Via de SUVIS-regeling financiert het Rijk maximaal 30% van de totale kosten voor het verbeteren van de ventilatie. Voor de overige 70% is in principe de gebouweigenaar verantwoordelijk. Gemeenten en schoolbesturen kunnen in goed overleg bekijken hoe deze investering gedaan kan worden. Alleen gemeenten kunnen een aanvraag indienen.

Met deze regeling wordt het voor gemeenten en schoolbesturen makkelijker gemaakt om een stap te zetten in het verbeteren van de ventilatie in schoolgebouwen. De VNG roept gemeenten op om samen met schoolbesturen te kijken hoe zij optimaal van deze regeling gebruik kunnen maken. Wij realiseren ons daarbij dat het gezien de structureel achterblijvende middelen voor huisvesting in zowel het gemeentefonds als de lumpsum geen sinecure zal zijn om de overige 70% financiering te vinden. Het is echter, zeker in deze tijden, wel van groot belang dat kinderen in een gezonde en dus goed geventileerde omgeving lessen kunnen volgen.

Bredere opgave

Naast investeringen in het binnenklimaat van scholen, waaronder ventilatie, is het ook nodig om stappen te maken voor de verduurzaming van schoolgebouwen. Uit de sectorale routekaart voor verduurzaming van schoolgebouwen blijkt dat gemeenten, schoolbesturen én het Rijk de komende jaren nog flinke stappen moeten zetten om aan het Klimaatakkoord te kunnen voldoen. De routekaart biedt een propositie om, door het combineren van deze doelen, de bestaande én extra benodigde middelen voor onderwijshuisvesting effectief in te zetten.

Ventilatie en COVID-19

Frisse lucht op school is nodig om goed te kunnen leren en werken en goede ventilatie (luchtverversing) is van belang voor een gezond binnenklimaat. Ventilatie kan ook helpen om de overdracht van luchtweginfecties te beperken. Volgens het RIVM is het echter onbekend in welke mate ventilatie helpt om de verspreiding van COVID-19 daadwerkelijk tegen te gaan. Het advies is om de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie te volgen.

Aanvragen

Aanvragen moeten worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit kan van 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Van de gemeente wordt een verklaring gevraagd dat de ventilatie op school niet voldoet. Nieuwbouwprojecten zijn, ondanks aandringen van de VNG, uitgezonderd van de SUVIS-regeling. De maximale hoogte van de specifieke uitkering is afhankelijk van het aantal leerlingen. De maximumbedragen, alle overige voorwaarden en de wijze van aanvragen staan op de website van de RVO.

 

Dit artikel verscheen eerst op Nederland Actueel

Adverteren op Nieuw-Vennep.nu vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nieuw-Vennep.nu en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief